Hlavní výhody

  • slepice se snadno pohybují mezi jednotlivými patry, tzn. že ptáci mají snadný přístup ke krmivu, napáječkám a do hnízd;
  • kapátkové napáječky přímo před hnízdem zvyšují přijatelnost hnízda, které je dvojité a má středový dopravník vajec;
  • hnízda jsou automaticky uzavíratelná;
  • celá plocha podlahy haly může být využita jako podestýlka, což znamená velký prostor pro pohyb nosnic;
  • velká užitná plocha ve voliéře zajišťuje vyšší kapacitu, a tím dobré využití haly;
  • dopravníky trusu pod jednotlivými podlažími odvážejí většinu trusu ze stáje, čímž snižují obsah amoniaku ve vzduchu a zlepšují hygienické podmínky.

Řez úzká

3NV21

Řez široká

3NV22