Naše řešení v oblasti ventilace

 • návrh ventilačního systému na míru;
 • typy ventilace: příčné, stropní, tunelové nebo kombinované větrání;
 • odsávací ventilátory s různými funkcemi a velikostmi;
 • chladicí panely a rozprašovací chlazení pro horké klimatické podmínky;
 • komínové ventilátory pro zimní větrání v chladných klimatických podmínkách;
 • různé typy přisávacích klapek včetně velkých přisávacích panelů vzduchu;
 • servopohony s vestavěnými koncovými spínači pro otočné nebo lineární ovládání přívodu vzduchu;
 • cirkulační ventilátory pro rovnoměrnou distribuci vzduchu uvnitř haly;
 • žaluzie, tunelové přívody nebo clony pro proporcionální přívod vzduchu zvenčí;
 • světelné klapky pro odtahové ventilátory a přívody vzduchu;
 • ohřívače s různými funkcemi a velikostmi.