image descriptionOdchów kurek

Systemy klatkowe do odchowu kurcząt od pierwszego dnia z automatycznym usuwaniem pomiotu. Wysokość poideł regulowana jest zgodnie z wiekiem kurcząt. System karmienia zabezpieczony jest przeciwko rozgrzebywaniu paszy.