image description

Odprowadzenie pomiotu

Przenośnik taśmowy przeznaczony jest do transportu pomiotu z hali do miejsca składowania. Maksymalna długość jednego przenośnika wynosi 30m. Wydajność transportowa to 50 ton/godzinę.