image descriptionVoliérová  zařízení

Zařízení jsou konstruována a instalována v souladu s potřebami zákazníka a v souladu s nařízením 834/2007/ES a prováděcím nařízením 889/2007 Sb.

Jednotlivé řady voliér jsou uspořádány tak, aby vznikly uličky bez slepic a bez steliva, které slouží k inspekci. Tato kontrolní ulička usnadňuje kontrolu zdravotního stavu slepic, a zejména zajišťuje pro obsluhu pracovní podmínky obdobné jako u klecí. Drobnými úpravami lze toto zařízení využít i v biochovech.