image descriptionAutomatická hnízda

Hnízda pro rozmnožovací a alternativní chovy nosnic jsou vybavena automatickým vyháněcím systémem, který zamezuje zdržování drůbeže uvnitř mimo dobu snášky.

Součástí hnízd je i automatický sběr vajec, které jsou dopravována na sběrací stůl.