image descriptionTechnologické rozváděče a řídící systémy

Elektrické rozvaděče a el. instalace je navržena v souladu s technickými normami a zahrnuje požadavky technologického zařízení umístěného v objektu.

Součástí elektrotechnického vybavení mohou být i řídící systémy technologie, které mohou kromě technologie ovládát i vetilaci, osvětlení, dopravníky krmiva a trusu, ostatní zařízení na hale včetně bezpečnostních prvků.