admin Žádné komentáře

Client: Vejce CZ s.r.o., farm Choltice

Způsob dopravy krmiva v kleci: plochým řetězem. Sběrače vajec. Dopravní cesta vajec na baličku. Sběr a přenos dat na vzdálené pracoviště. Dopravníky trusu. Osvětlení s stmívatelnými úspornými žárovkami a elektroinstalace.

Nosnicová hala s největší kapacitou v ČR. Kompletní dodávka 8 podlažní klecové technologie pro chov nosnic dle EU Směrnice 1999/74/ES. Typ 8NS11R s pochůzným mezipatrem.